L@EGAL home
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECTIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 www.runv.ro CRCR Cluj
img
Autentificare
Bine te-am găsit pe site-ul L@EGAL 2 - Investiţie europeană pentru viitorul romilor din România
 
de ce L@EGAL?
Pagina de internet, www.expertilocaliromi.ro, are rolul de pagină resursă (sistem intranet) şi reprezintă interfaţa de comunicare atât pentru viitorii beneficiari ai proiectului cât şi pentru cursanţi, care îşi pot consulta agendele cursurilor, situaţia notelor etc.
ce înseamnă L@EGAL? ştiri, noutăţi

Într-un stat de drept trebuie să funcţioneze principiul conform căruia toţi cetăţenii, inclusiv romii, trebuie să beneficieze de aceleaşi drepturi în mod LEGAL şi EGAL.

5 ianuarie 2011
• CRCR anunta continuarea selecţiei Experţilor locali pe problemele romilor pentru cursul de calificare în cadrul proiectului „L@EGAL 2” – investiţie europeană pentru viitorul romilor din România

... Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi (CRCR) in parteneriat cu Asociatia Centrul de Resurse si Formare in Profesiuni Sociale (CRFPS) “PRO VOCATIE” si Fundatia Soros Romania, anunta continuarea selectiei beneficiarilor din cadrul proiectului L@EGAL 2 – investitie europeana pentru viitorul romilor din Romania, proiect selectat si finantat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 cofinantat din Fondul Social European. detalii aici

24 iunie 2010

Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale
... 100 de beneficiari pot beneficia de evaluarea şi certificarea compenteţelor sale profesionale. detalii aici

 
despre proiect

Fundaţia Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi (CRCR) în parteneriat cu Asociaţia Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale (CRFPS) “PRO VOCAŢIE” şi Fundaţia Soros România, deruleaza in perioada septembrie 2009 - august 2011 proiectul cu titlul L@EGAL 2 - investiţie europeană pentru viitorul romilor din România, proiect selectat şi finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 cofinanţat din Fondul Social European, “Investeşte in oameni”.

... detalii aici

parteneri
CRCR Cluj
CRFPS PRO VOCATIE
Fundatia Soros
 
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 
© Fundaţia Centrul de Resurse
pentru Comunităţile de Romi
www.romacenter.ro / L@EGAL 2
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro